Thuis

Uit het licht geboren, 
Niet voor het eerst, noch voor het laatst. 
Lichtflits, 
onwennig gewenteld in een vlezig lijf.
Tegengesputter en vluchtgedrag, 
op een aarde waar, net als in mij,
ook pijn bestaat,
waar alles trager gaat, 
en ontkenning traagheid vasthoudt

Heimwee
Naar huis. 
Maar warme handen en lichte ogen
wezen mij de weg, 
naar mijn plek, op groen zacht gras.

Gewoon hier, met licht en donker, storm en stilte. 
Heimwee naar huis werd 
thuis hier laten voorbestaan.

Thuis in de stilte die we deelden voor zonsopgang, 
thuis in zwemmen in het mooie meer
en in golven springen als dolfijnen. 
Thuis in fouten maken en vergeven worden. 
Thuis in een gids zijn naar huis, 
en een leerling tegelijkertijd.

En ondertussen, mens te zijn
Misschien wel het onbekendst. 
Gewone stappen, gewone daden. 
Leren leven, dromen waar te maken.

Zonder te vergeten wat ik ik niet omschrijven kan
Hetgeen dat in elke vorm hetzelfde blijft.

Zonder te vergeten dat ik niets weet en 
toch, 
alles. 
Precies wetend wat ik weten moet
in ieder nieuw moment.