De dood is leven

Het tijdelijke overspoelt mij.
Deze middag, in de leegte.
Als ik zie hoe het laatste blaadje van de boom
Geruisloos kringen tovert op het grote meer.
En in een huis waar kort geleden
een mens herinneringen werd.
Verhalen, foto’s in kleur en in zwart-wit
Die vertellen hoe ik hem gezien heb.
En alles dat hij was,
blijft verscholen achter beeld en woord.

Ooit zullen ook mijn lijf en leven tot verhalen zijn vervormd.
Een kracht, herinnering in iemands hart,
Of in de wind die fluistert in het oor van wie nog leeft.

Er is eindeloos veel leven in de dood.
Er is eeuwig licht verscholen in het sluiten van mijn ogen.
Wakkerheid die mij nog nooit verlaten heeft
En nooit verlaten zal.

Er is eindeloos veel leven in hartstochtelijk verbinden .
Verdwijnen in het mens zijn, in het vlees van moeder aarde.
In donkere wortels
En stinkende modder.

Er is eindeloos veel leven
In het vergeten dat ik eeuwig ben
Op de momenten dat ik rouw en huil en
schreeuw en
Dans
En vrij
en lach.

Vertel mij waarom wij geboren worden keer op keer,
En opnieuw dienen te kiezen om te zijn of om te lijden.

Vertel mij waarom ik steeds weer leer te lopen
En waarom ik het niet voor het zeggen heb,
Tot ik voel wat ik ben,
En kies om dat te zijn.

Grenzeloos als ruimte boven bomen, boven wolken.
Voorbij de foto’s en de lege ruimtes
Voorbij het blaadje op het water
En de kringen op het meer.

Later, als ik dood ben,
Wil ik zingen uit de mond van een verlegen kind.
Adem geven aan verbleekte mensen.
Later, als ik dood ben, wil ik grapjes maken vanuit de kale boom.
Drollen laten vallen uit de lucht.
Doffe ogen laten stralen,
dansen in rode lange haren.

Later, als ik dood ben,
Wil ik ruimer zijn dan ooit,
Wil ik ieder raken met de grootste liefde die bestaat.
Fluister ik gedichten in je oor
Om de weg te wijzen naar je hart.
Later, als ik dood ben,
Wil ik laten zien wat leven is.

Ik leef, ik leef,
Vandaag. Alsof ik dood ben
En sterf in mijn leven en daarna,
keer op keer
telkens weer,
om te laten zien wat leven is,
Om mijzelf te laten zien wat leven is.